Social Feeds

L-aqwa żmien bla dawl.

Bħal-lum sena sar dan il-clip, sfortunatament sena wara s-sitwazzjoni għadha eżatt l-istess.

Gvern ġdid Nazzjonalista jippjana u jinvesti biex int ikollok garanzija tal-affarijiet bażiċi, inkluż il-provvista tad-dawl.

Credit: MŻPN

Gvern ġdid Nazzjonalista jippjana u jinvesti biex int ikollok garanzija tal-affarijiet bażiċi, inkluż il-provista tad-dawl.

Robert Abela jigdeb fuq is-sewwa magħruf.

Gvern ġdid Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech jara li jsir l-investiment meħtieġ biex tkun tista' tgawdi l-baħar u l-ambjent ta' madwarek.

@bernardgrechmt

Wasal iż-żmien li Clyde Caruana jgħaddi mill-kliem għall-fatti u jerfa’ responsabbiltà tal-ħniżrijiet li għaddejjin fil-Gvern minn flus il-poplu. Mhux aċċettabbli li f’kummenti li ta lil NET News, Clyde Caruana pprova jfarfar u jitfa’ r-responsabbiltà fuq ħaddieħor għat-tberbiq ...ta’ flus il-poplu. Jekk il-Ministru tal-Finanzi ma jaqbilx mal-mod kif Ministeru ieħor qed iberbaq flus il-poplu, għandu jieħu azzjoni u mhux jaħsel idejh.

Clyde Caruana, li kien qalilna li rridu nibdew nissikkaw iċ-ċintorin, għandu responsabbiltà kbira li jassigura li flus il-poplu jintefqu b’mod responsabbli u ġust, speċjalment meta wieħed jiftakar li taħt it-tmexxija tiegħu u ta’ Robert Abela, id-dejn ta’ pajjiżna kważi żdid b’€5 biljun u issa ninsabu f’xifer li Malta tiddaħħal f’Excessive Deficit Procedure minħabba t-tberbiq ta’ flus il-poplu mill-Gvern ta’ Robert Abela u Clyde Caruana.

Robert Abela f’paniku u jitfa’ l-ħtija tar-riżultat “sod” li ġarrab fuq il-ħaddiema taċ-ċivil.

Nagħlqu l-kampanja flimkien

Il-Ħamis 6 ta' Ġunju

📍 Pjazza tas-Siġġiewi

Niltaqgħu 👥🤝

#Għalik #ghalikfillokalita

L-Ewropa hija isbaħ bl-abjad u bl-aħmar 🇲🇹🇪🇺

Il-Partit Nazzjonalista huwa hemm #għalik

Il-vot huwa l-vuċi tiegħek. Ara li jkun f'idejk, u użah.

Fit-8 ta' Ġunju vvota lill-Kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista

Il-Gvern li hu obbligat jinnegozja u mhux jiddeċiedi minn jeddu għaliex id-drittijiet tal-għalliema u l-edukaturi għandhom ikunu osservati u mogħtija importanza. Din l-attitudni qed tkompli toħloq ansejtà fis-settur li għall-Gvern huwa ballun politiku.

Il-Partit Nazzjonalista ...jibqa’ jisħaq li n-negozjati ma kellhom qatt itawlu daqstant. Jibqa’ kommess li jiddjaloga u jkun tarka għall-għalliema u l-edukaturi kollha li għandhom ikunu stmati skont il-professjoni tagħhom biex jagħtu l-aħjar edukazzjoni lit-tfal.

Għalik f'🇲🇹. Għalik fl-🇪🇺.

Fit-8 ta' Ġunju vvota lill-Kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista

Għalik f'🇲🇹. Għalik fl-🇪🇺.

Fit-8 ta' Ġunju vvota lill-Kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista

Għalik f'🇲🇹. Għalik fl-🇪🇺.

Fit-8 ta' Ġunju vvota lill-Kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista

Għalik f'🇲🇹. Għalik fl-🇪🇺.

Fit-8 ta' Ġunju vvota lill-Kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista

Għalik f'🇲🇹. Għalik fl-🇪🇺.

Fit-8 ta' Ġunju vvota lill-Kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista

Għalik f'🇲🇹. Għalik fl-🇪🇺.

Fit-8 ta' Ġunju vvota lill-Kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista

Għalik f'🇲🇹. Għalik fl-🇪🇺.

Fit-8 ta' Ġunju vvota lill-Kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista

Għalik f'🇲🇹. Għalik fl-🇪🇺.

Fit-8 ta' Ġunju vvota lill-Kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista

Filwaqt li Robert Abela huwa wisq mifxul bi problemi li ħoloq huwa stess biex isolvi l-problemi tiegħek, il-Partit Nazzjonalista għandu s-soluzzjonijiet għalik.

Għalik anki f'Għawdex. Prijorità lil Għawdex u l-Għawdxin fil-Kunsill Lokali.

57 kandidat Għawdxi tal-Partit Nazzjonalista lesti lkoll biex jaħdmu għalik. Fiduċja fihom hija garanzija għal serħan il-moħħ u ħidma bla waqfien għalik.

Kunsilli Lokali għalik.

Kunsill Lokali tiegħek b'maġġoranza tal-Partit Nazzjonalista jfisser serħan il-moħħ għalik.

293 kandidat tal-Partit Nazzjonalista lesti biex jaħdmu għalik. Fiduċja fihom hija garanzija ta' ħidma sfieqa għalik.

Il-Partit Nazzjonalista jibqa’ jisħaq fuq l-importanza li l-kotba bl-ilsien Malti jkunu mogħtija aktar importanza.

Għalhekk, il-pajjiż għandu jinvesti serjament sabiex kull il-ktieb ikun imsaħħaħ minn mezzi diġitali li jwasslu l-lingwa tagħna b’modi diversifikati u attraenti... għad-dinja tal-lum li fih il-qari jappella dejjem aktar għat-tfal u ż-żgħażagħ tal-lum.

Nhar il-Ħadd 28 t'April 🫂

⏱️ 3.00pm 'il quddiem

📞5160 2003 - €10
📞5180 2011 - €25
📞5190 2050 - €50

📲 SMS 50618928 - €6.99
📞Pledge Line - 2596 5224

📲BOV Mobile - 7710 5905

Illum f'Earth Day nerġgħu nħeġġu lill-Gvern biex jappoġġja l-proposta tagħna biex il-protezzjoni tal-Ambjent isir Dritt Fundamentali Malti.

Kulħadd għandu jkollu d-dritt għal ambjent nadif, san u sostenibbli.

Il-Partit Nazzjonalista qed jitlob liċ-Chairpersons tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat tas-Saħħa biex iż-żewġ Kumitat jiddiskutu flimkien u b’mod urġenti l-ammont allarmanti ta' ta' suwiċidji f’pajjiżna.

Din it-talba saret mis-Shadow Ministers Albert ...Buttigieg, Ivan Bartolo, Graziella Galea, Stephen Spiteri, Ian Vassallo u Adrian Delia.

Il-Partit Nazzjonalista jtenni li l-Gvern għandu jwaqqaf immedjatament it-tberbiq ta’ fondi pubbliċi u li għandu jikkontrolla n-nefqa rikorrenti mhux sostenibbli tiegħu, kif intqal ukoll mill-Fond Monetarju Internazzjonali, partikolarment fid-dawl taż-żieda fir-rata tal-interessi.

Nassiguraw li jkun hemm traffic management serju u effettiv, li ma tingħalaqx elf triq f'daqqa u li jkun hemm inċentivi u investiment biex inħeġġu trasport alternattiv biex il-poplu jasal minn post għal ieħor f'ħin effiċjenti.

Il-Partit Nazzjonalista jibqa’ jġedded l-appell tiegħu – li dwaru wkoll hemm qbil tista’ tgħid nazzjonali minn korpi kostititwiti u stakeholders ewlenin – biex pajjiżna jadotta mudell ekonomiku sostenibbli, ibbażat fuq kwalità mhux biss kwantità u li jfittex il-valur miżjud.

Robert Abela jikkonferma li mhux il-ħaddiema kollha tal-linja nazzjonali tal-ajru se jkollhom għarfien tal-lingwa Maltija

Jibqgħu jwarrbu l-lingwa Maltija u mhux se tibqa' rekwiżit

Fil-konferenza tal-aħbarjiet ta' dalgħodu, Robert Abela kkonferma li l-lingwa ...nazzjonali ta' pajjiżna, il-Malti, mhux se jibqa' rekwiżit għall-ħaddiema ta' din il-linja nazzjonali tal-ajru. Dan għax hu qal li minn tal-anqas persuna waħda, ħaddiema tal-ekwipaġġ, se jkollha għarfien tal-lingwa u mhux l-ekwipaġġ kollu.

L-insistenza tal-Partit Nazzonalista u ta' dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-Malti wasslet lil Robert Abela biex jirreaġixxi għal dan kollu. Madankollu Robert Abela xorta waħda għażel biex, minflok isaħħaħ l-użu tal-lingwa, iwarrab dik li kienet xi darba rekwiżita biex wieħed jaħdem mal-linja nazzjonali tal-ajru.

Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien ċar bil-ħidma politika tiegħu, li kull persuna, irrispettivament mill-kundizzjoni tagħha, għandha tingħata kull opportunità possibbli biex timxi ‘l quddiem. Kemm fl-edukazzjoni, fil-post tax-xogħol u fil-ħajja b’mod ġenerali.

Imfakkar ...il-Jum Dinji tad-Down Syndrome.

Messaġġ ta’ Awguri minn @annemariegrech , mart il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, fl-okkażjoni ta’ Jum il-Mara.

Il-Gvern tal-Labour ma jagħtix garanzija u jġib aktar inċertezza dwar il-pensjonjiet tal-lum u t’għada
Mal-Partit Nazzjonalista mbux biss il-pensjonijiet huma garantiti imma l-benesseri tal-familji Maltin u Għawdxin kollha

In-nuqqas ta’ assigurazzjoni ta’ Michael Falzon ...fil-konfrint tal-pensjoni f’20/30 sena oħra tkompli titfa’ dell ikrah fuq kemm il-Gvern Laburista huwa bla pjan għal futur ta’ pajjiżna.

Li kieku ma jkunx hemm min jitħanżer bl-eluf, kieku l-€400 miljun li ttieħdu minn ħalqna mill-iskandlu tal-għotja tal-isptarijiet, kieku €3.8 miljun ma ntefqux fil-film festival fejn prezentatur tħallas €150,000 għal sagħtejn xogħol u kieku l-Gvern jieqaf iberaq flus il-poplu, kieku l-fond tal-pensjoni huwa aħjar. Jidher ċar li l-prijoritajiet tal-Gvern huma ħżiena għall-poplu u tajbin biss biex jaġevola lil tal-qalba.

📞5160 2033 - €10
📞5180 2011 - €25
📞5190 2050 - €50

📲SMS 5061 8928 -€6.99
📞PLEDGE LINE -2596 5224

📲BOV MOBILE: 7710 5905

Robert Abela jisfiduċja lil Clyde Caruana

Konferma oħra tal-ġlied u konflitt fil-kabinett ta' Robert Abela

Illum Robert Abela sfiduċja lil Clyde Caruana meta neħħieh minn Ministru tax-xogħol, ftit ġimgħat biss wara li kien ikkonfermah f'din il-kariga.

...Din l-isfiduċja hija konferma oħra tal-ġlied li kien ħareġ fil-beraħ bejn Robert Abela u Clyde Caruana fil-ġimgħat li għaddew.

Dan ikompli jikkonferma kemm il-Gvern ta' Robert Abela huwa reattiv u bla direzzjoni.

Ħaddieħor irid isikkitna. Investi fil-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista biex flimkien inġibu l-bidla li hemm bżonn.

Żvelati provi li jikkonfermaw id-diskriminazzjoni tal-PBS fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista.

Statistika tindika li bejn id-29 ta' Marzu 2023 u l-Ħamis li għadda kien hemm 351 sound on tape ta' esponenti tal-Partit Laburista u 27 sound on tape tal-Partit Nazzjonalista.
...
Jiġifieri għal kull darba li nstemgħat il-vuċi tal-Partit Nazzjonalista, il-vuċi tal-Partit Laburista nstemgħat 13-il darba.

Awguri Eddie Fenech Adami

🗓️L-Erbgħa, 7 ta’ Frar

📞 5160 2003 - €10
📞 5180 2011 - €25
📞 5190 2050 - €50

📲 SMS 5061 8928 - €6.99

📞 Pledge line - 2596 5224

📲BOV Mobile 7710 5905

Jeħtieġ bidla fil-mudell ekonomiku ta' pajjiżna biex dan ikun ibbażat fuq il-kwalità u mhux fuq il-kwantità

Hu ovvju li l-mudell ekonomiku li qed jinsisti fuqu l-Gvern Laburista – ibbażat fuq il-kwantità u mhux fuq il-kwalità – qed iwassal għal żieda fl-inugwaljanza ...tad-dħul finanzjarju u żieda fir-rata tal-faqar.

Titjib fis-salarji tal-edukaturi se jkun qed iwassal għal aktar investiment fil-professjoni u f'uliedna.

"Nerġa' ntenni, aħna determinati li nibqgħu nagħmlu pressjoni. Gvern Nazzjonalista se jkun qed jagħti l-kundizzjonijiet xierqa lill-edukaturi kollha għaliex l-edukaturi huma l-benniena tas-soċjetà t'għada"

Il-Partit Nazzjonalista huwa l-Partit li dejjem saħħaħ is-servizz tas-saħħa.

Ara uħud mill-proposti hawnhekk⬆️

Il-Partit Nazzjonalista kontra l-pjan tal-Gvern biex traffikanti ta’ ammonti kbar ta’ droga jibdew jeħilsuha ħafif

Il-Partit Nazzjonalista hu kontra l-pjan tal-Gvern li dawk li jinqabdu b’ammonti kbar ta’ droga jibdew jitqiesu vittmi minflok traffikanti. Il-Partit Nazzjonalista ...ma jridx li t-traffikanti tad-droga jibdew jeħilsuha ħafif, kif irid il-Gvern, u qed joġġezzjona bil-qawwa kollha li l-veri vittmi tad-droga u t-traffikanti jitpoġġew fl-istess keffa u jitqiesu bl-istess mod f’għajnejn il-liġi.

Għalhekk, il-Partit Nazzjonalista ma jaqbilx assolutament li min jinqabad b’500 pillola ecstasy, 200 gramma eroina, 200 gramma kokaina jew nofs kilogramma kannabis jibda jitqies bħala vittma, kif qed jipproponi l-Gvern fil-White Paper dwar ir-riforma fil-qasam tad-droga.

Hu ċar għal kulħadd li min jinqabad b’dawn l-ammonti kbar ta’ droga għandu jitqies bħala traffikant u mhux bħala vittma. Hu evidenti wkoll li l-Gvern ta’ Robert Abela qed jagħmel dawn il-proposti għax qed jitlef il-gwerra kontra t-traffikar tad-droga u qata’ qalbu li qatt jista’ jirbaħha.

Għall-Partit Nazzjonalista hu inaċċettabbli li pajjiżna jkollu Gvern li jiddeċiedi li jċedi l-armi fil-gwerra kontra t-traffikanti.

Hu tassew ironiku, jekk mhux insolenti, li l-Gvern ippropona dawn l-ammonti l-għada li Robert Abela mar iżur lill-vittmi tad-droga f’wieħed mill-programmi tal-Caritas. Jekk tgħaddi tal-Gvern se nispiċċaw f’sitwazzjoni fejn it-traffikanti tad-droga jibdew jitpoġġew mal-vittmi tagħhom stess fiċ-ċentri ta’ rijabilitazzjoni. Dan ikun żvilupp inkwetanti ħafna għax jagħmel ir-rijabilitazzjoni tal-veri vittimi ferm aktar diffiċli, jekk mhux impossibbli.

Bil-kontra tal-Gvern ta’ Robert Abela, il-Partit Nazzjonalista hu kommess li jaħdem bla heda biex uliedna jkunu mħarsa mill-effetti gravi tat-traffikar tad-droga. Il-Partit Nazzjonalista jħeġġeġ pubblikament lil kull min jemmen fil-ġlieda kontra t-traffikar tad-droga biex jingħaqad miegħu u jsemma’ leħnu kontra dan il-pjan irresponsabbli tal-Gvern.

Il-politika tal-Partit Nazzjonalista f’dan ir-rigward kienet, għadha u se tibqa’ waħda ċara u soda: id iebsa mat-traffikanti tad-droga u għajnuna u mħabba lill-vittmi tad-droga.