Social Feeds

L-istudenti kollha għandhom jemmnu fihom infushom u fil-kapaċitajiet tagħhom ħalli jirnexxu.

Sodisfazzjon kbir li llum iltqajt mal-preżent u l-futur fi żjara matul il-Freshers’ Week fl-Università ta’ Malta.

Lestejt ukoll djarju fejn l-istudenti kitbu l-ħolm tagħhom,... kemm għalihom, u kif ukoll dawk biex ikollna ħajja aħjar f’pajjiżna.

It-tmexxija tal-Labour tipprova taħrab mill-frodi li ħolqu huma stess

Huwa ta' għajb kbir li t-tmexxija tal-Partit Laburista minflok indirizzat il-frodi li nħolqot mil-Laburisti stess, ħarbu milli jwieġbu d-domandi tal-ġurnalisti dwar is-serq mill-benefiċċji soċjali.
...
It-trasparenza hija l-ewwel pass biex tinħareġ il-verità kollha dwar l-involviment ta' membri fi ħdan il-Labour f'dan il-frodi u s-serq.

Kull ma jmur aktar qed ikun ta' għajb li t-tmexxija tal-Partit Laburista qed titfa' l-ħmieġ fuq ħaddieħor, iżda ma tweġibx għal dan is-serq u l-frodi li qajjem rabja kbira fost il-poplu Malti u Għawdxi kollu.

Għin lill-Partit Nazzjonalista fil-Maratona Ġbir ta' Fondi li se ssir IL-ĦADD 1 TA' OTTUBRU.

📞 51602003 - €10
📞 51802011 - €25
📞 51902050 - €50

SMS 50618928 - €6.99

Pledge Line - 25965224

📱 BOV Mobile App 77105905

Għin lill-Partit Nazzjonalista fil-Maratona Ġbir ta' Fondi li se ssir IL-ĦADD 1 TA' OTTUBRU.

📞 51602003 - €10
📞 51802011 - €25
📞 51902050 - €50

SMS 50618928 - €6.99

Pledge Line - 25965224

📱 BOV Mobile App 77105905

"Għandna bżonn politika li lill-bniedem, lil min hu vulnerabbli fit-triq tpoġġih fiċ-ċentru" - Sergio Sammut

#ħajjaaħjarfpajjiżna 🇲🇹

"Għandna bżonn miżuri li joħolqu tassew bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, illum qed ngħixu taħt ansjetà kbira" - Amy Camilleri Zahra

#ħajjaaħjarfpajjiżna 🇲🇹

"L-għalliema huma l-benniena tas-soċjetà tal-lum u għada. L-għalliema jistħoqqilhom aktar rispett" - Randolph Peresso

#ħajjaaħjarfpajjiżna

"Għawdex għandu bżonn deċiżjoni, ma nistgħux nibqgħu ngħixu fl-inċertezza" - Eman Borg

#ħajjaaħjarfpajjiżna 🇲🇹

"Sinjuri żgħar ma nafx fejn qegħdin għax hawn ħafna fqar kbar" - Andrew Azzopardi

#ħajjaaħjarfpajjiżna 🇲🇹

Għall-Erbgħa li ġej #ħajjaaħjarfpajjiżna 🇲🇹

📅 L-Erbgħa 20 ta' Settembru
📍 Pjazza Tritoni
🕖 7pm

Bernard Grech | Roberta Metsola

Niltaqgħu 🇲🇹
PROTESTA kontra s-serq mir-racket ta' Kastilja.
📍 Quddiem il-Parlament, il-Belt Valletta
🕡 6.30pm

Robert Abela jridx li l-Parlament jitlaqqa’ b’urġenza għada stess ħalli jiddiskuti din il-kwistjoni ta’ importanza nazzjonali u l-gvern ...iwieġeb il-ħafna mistoqsijiet li għandu l-poplu.

Hu għalhekk li l-Partit Nazzjonalista qed isejjaħ lin-nies biex ikunu huma li għada jinżlu quddiem Il-Parlament u jingħaqdu f'Protesta Nazzjonali fis-6.30pm, quddiem il-Parlament biex juri diżapprovazzjoni lejn l-azzjonijiet u l-attitudni tal-Gvern. Għax il-poplu jixraqlu aħjar. Jixraqlu ħajja aħjar f’pajjiżna.

Il-Parlament għandu jitlaqqa' b'urġenza

Wara l-aħħar rivelazzjonijiet dwar ir-racket f'Kastilja, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech bagħat ittra lill-Ispeaker jesiġi li l-Parlament jitlaqqa' b'urġenza u jiddiskuti din il-materja.

Il-poplu Malti jixraqlu ħajja aħjar f'pajjiżna.

Robert Abela għandu jerfa’ r-responsabbiltà politika għar-racket li twieled f’Kastilja

Skiet totali wara aktar minn 48 siegħa mill-aħħar skandlu tal-Gvern ta’ Robert Abela

Il-Partit Nazzjonalista jesiġi li ssir investigazzjoni minnufih biex tinħareġ il-verità kollha dwar l-involviment ta’ persuni minn Kastilja involuti f’dan ir-racket ta’ serq. Il-fatt li ...f’dan l-iskandlu hemm allegatament involviment dirett ta’ Ministru attwali, Owen Bonnici, u tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru nnifsu, ikompli jitfa’ dawl ikrah fuq kif flusna intużaw fi frodi istituzzjonalizzat minn but il-familji Maltin u Għawdxin.

Robert Abela lil min qed jaħbi? Robert Abela lil min qed jipproteġi?

Kriżi wara oħra, hekk kif aktar ma jgħaddu s-sigħat u l-ġranet, aktar qed joħroġ biċ-ċar li Robert Abela tilef il-leadership tal-Gvern, b’leaks mil-laqgħat tal-Kabinett u serq minn flus il-poplu b’allegazzjonijiet diretti lejn l-uffiċċju tiegħu.

Il-proposti tal-Gvern ta’ Robert Abela dwar l-iskart saru ċ-ċajta tan-nies♻️ 🚛

Il-Partit Nazzjonalista ilu bi pjanijiet għat-tisħiħ fis-settur, fosthom 👆

Niltaqgħu fi Pjazza Tritoni fl-20 ta' Settembru li ġej 🇲🇹

Il-poplu Malti u Għawdxi jixraqlu Ħajja Aħjar f’Pajjiżna.

Ħajja aħjar ma tiġix mix-xejn, imma hi riżultat ta’ politika ċara, li ssir bi ħsieb, u b’direzzjoni.

Il-Partit Nazzjonalista ...jrid li inti tgħix f’pajjiżek, f’pajjiżna fejn ikollok ħajja aħjar b’serħan tal-moħħ dwar il-preżent u l-ġejjieni tiegħek u ta’ dawk għeżież għalik.

Il-Partit Nazzjonalista huwa garanzija ta’ ħajja aħjar għalik f’pajjiżna.

#ħajjaaħjarfpajjiżna

Il-Partit Nazzjonalista jibqa’ jinsisti u jerġa’ jtenni li l-Gvern għandu jelimina t-taxxa tal-korruzzjoni u jara li l-finanzi pubbliċi jibqgħu sostenibbli, partikolarment fid-dawl taż-żieda fir-rata tal-interessi.

Mhu ħa nħallu ‘l ħadd jibqa’ jimmanipula l-aħbar. Mhux ħa nħallu lil Robert Abela jibqa’ juża lil-PBS bħala magna ta’ propoganda tal-Partit Laburista.

Jixirqilna stazzjon pubbliku li verament jagħtik l-aħbarijiet kif ġraw u Awtorità tax-Xandir li ma tkunx kompliċi ...fiċ-ċensura.

Għalhekk iktar kmieni illum, f’isem il-Partit Nazzjonalista, għadni kif preżentajt kawża l-Qorti kontra l-PBS u l-Awtorità tax-Xandir biex nesiġi li dawn jieqfu jwettqu u/jew ikunu kompliċi f’din l-att ta’ ċensura

Surreali.

Il-fatt li l-Gvern qiegħed jitlob lin-nies jiffriża l-iskart minflok jagħti s-soluzzjonijiet xierqa hija indikazzjoni kemm hu maqtugħ mir-realtà.

Jekk Il-Gvern ta' Robert Abela jrid jindirizza l-problema tal-inkonvenjenzi mill-iskart u r-riperkussjonijiet li ...jġib miegħu għandu jara li jkun hawn iktar kollezzjonijiet u mhux jissuġġerixxi li niffriżaw l-iskart.

Dan riżultat ta' falliment ieħor tal-gvern. Minflok inkonvenjenzi, sofferenzi u tbatijiet int jixraqlek aħjar.

Int jixraqlek Gvern li jieħdok bis-serjetà u li jiggarantilek ħajja aħjar f'pajjiżna.

GRAZZI! 👨‍👩‍👦‍👦

Awguri lill-ġenituri kollha f'dan il-jum u dejjem
Awguri lil dawk il-persuni kollha li jaqdu huma wkoll id-defenizzjoni ta' ġenituri.

Happy Parents Day

Inkjesta Pubblika u Inkjesta Maġisterjali għandhom jaħdmu id f'id 🤝

👉 biex tara għaliex

#ġustizzjagħaljeanpaulsofia

GRAZZI PA

Awguri lill-missirijiet kollha f'dan il-jum u dejjem
Awguri lil dawk il-persuni kollha li jaqdu huma wkoll id-defenizzjoni tal-missier

Happy Father's Day

L-Ambjent: Nagħmluh Dritt Malti 🌳🇲🇹

Wara li ġie ppreżentat l-Abbozz ta’ Liġi fil-Parlament mill-Partit Nazzjonalista biex jintroduċi d-dritt fundamentali tal-bniedem għall-ambjent nadif, san u sostenibbli, il-Partit Nazzjonalista qed jippubblika wkoll dokument bħala ...linjigwida ta’ xi jfisser dan l-Abbozz bl-isem “L-Ambjent: Nagħmluh Dritt Malti”.

Aqra d-dokument hawnhekk:
🇲🇹: https://rb.gy/k2tw6
🇬🇧: https://rb.gy/r90x0

📷 @imagexphotography_

Fil-jum dinji meta nfakkru d-donaturi tad-demm, u d-donazzjoni nobbli nnifisha 🩸 nappellaw lil dawk kollha li jistgħu jagħtu dan ir-rigal biex isibu ħin u jmorru jagħtu d-demm.

Ftit ħin mill-ġurnata tiegħek jista’ jfisser il-ħajja għal persuna oħra.

GRAZZI ...lill-kontributuri u lill-ħaddiema kollha tas-saħħa, speċjalment f'dan il-jum lil dawk li jaħdmu fi ħdan dan is-servizz.

#blooddonation #worldblooddonorday

Il-Partit Nazzjonalista huwa l-Partit tal-Ambjent 🌳🇲🇹

Sal-lum għandna dikjarazzjoni biss biex nipproteġu l-ambjent, b'din il-liġi jkollna obbligu fuq l-Istat għalhekk il-Partit Nazzjonalista preżenta abbozz ta' liġi dwar l-introduzzjoni tal-Ambjent bħala wieħed ...mid-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem fil-Kostituzzjoni Maltija.

@darren.carabott I @stanleyzammit I @janicechetcuti

Ilbieraħ iċċelebrajna Jum l-Ambjent. Il-Partit Nazzjonalista iżda jemmen li l-ambjent għandna niċċelebrawh kuljum 🌳

Għalhekk il-Partit Nazzjonalista preżenta abbozz ta' liġi dwar l-introduzzjoni tal-Ambjent bħala wieħed mid-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem ...fil-Kostituzzjoni Maltija 🇲🇹

Il-preżent huwa tagħna. Il-futur jinsab f'idejna.

Aqra aktar: https://shorturl.at/deBJ7

GRAZZI €215,772 miġbura għall-Partit Nazzjonalista.

Il-ħidma tkompli għal Malta tagħna 💪🇲🇹

GRAZZI €215,772 miġbura għall-Partit Nazzjonalista.

Il-ħidma tkompli għal Malta tagħna 💪🇲🇹

Illum huwa l-Jum Dinji tar-🚴

Jeħtieġ li f'pajjiżna jiżdied l-aċċess għall-użu tar-rota, bl-użu tagħha mhux biss inaqqas l-emissjonijiet imma anki jservi f'għajnuna għas-saħħa fiżika tal-persuna.

F'waħda mill-pjanijiet tal-Partit Nazzjonalista sar... elenku għal dan il-fatt:

246. "Inniedu programm nazzjonali li jimmira lejn l-inċentivar u l-iffaċilitar tal-użu tarrota bħala mezz regolari ta’ trasport bil-mira li fi żmien ħames snin madwar 10% tal-vjaġġi f’pajjiżna jsiru permezz tar-rota. Dan ser isir bis-saħħa ta’ miżuri ta’ saħħa u sigurtà għaċ-ċiklisti, tfassil ta’ rotot perpetwi fuq netwerk ta’ toroq li jippermettu l-użu tar-rota, bidliet leġiżlattivi, provvista ta’ infrastruttura pubblika (e.g. żoni pedonali, bicycle lanes, bike racks) u inċentivar għall-ħaddiema li jagħżlu li jmorru x-xogħol bir-rota."

Il-prinċipju tagħna jibqa' li nippromvowu transport sostenibbli, sigur, u li jgħin saħħet l-individwu.

Il-marċ ta' kull filgħodu, waranofsinhar u filgħaxija 🚗🚕🚙🛻

Għin lill-Partit Nazzjonalista fil-Maratona Ġbir ta' Fondi li se ssir nhar il-ĦADD LI ĠEJ 4 TA' ĠUNJU.

📞 51602003 - €10
📞 51802011 - €25
📞 51902050 - €50

...SMS 50618928 - €6.99

Pledge Line - 25965224

📱 BOV Mobile App 77105905

Għin lill-Partit Nazzjonalista fil-Maratona Ġbir ta' Fondi li se ssir nhar il-ĦADD LI ĠEJ 4 TA' ĠUNJU.

📞 51602003 - €10
📞 51802011 - €25
📞 51902050 - €50

SMS 50618928 - €6.99

Pledge Line - 25965224

📱 BOV Mobile App ...77105905

Għin lill-Partit Nazzjonalista fil-Maratona Ġbir ta' Fondi li se ssir nhar il-ĦADD LI ĠEJ 4 TA' ĠUNJU.

📞 51602003 - €10
📞 51802011 - €25
📞 51902050 - €50

SMS 50618928 - €6.99

Pledge Line - 25965224

📱 BOV Mobile App ...77105905

Il-persuni kollha f’Malta u Għawdex għandhom id-dritt illi jgħixu f’ambjent nadif, san u sostenibbli 🇲🇹🌳

Aqra aktar: https://shorturl.at/FPR04

Festa Rebbiegħa ✅

Aktar ritratti mill-'Festa Rebbiegħa' 🌳🌞 li ttellgħat ilbieraħ fil-Maqluba, il-Qrendi.

📷 @galea_j

FESTA REBBIEGĦA 🌞

📅 Il-Ħadd li ġej, 28 ta' Mejju
🕙 Mill-10am 'il quddiem.

Narawkom għal din l-attività għall-familja kollha 👨‍👩‍👧

Pajjiżna jeħtieġ stabbiltà u tama 🇲🇹 Din hija l-viżjoni tagħna. Din hija l-viżjoni tal-PN.

"Se nibqgħu nkunu l-vuċi u t-tarka tal-poplu u ser inkomplu niġġieldu għall-verità” - Bernard Grech

GRAZZI talli attendejtu bi ħġarkom. 🤝 nistgħu nwaqqfu dan is-serq. Tissokta l-ħidma favur il-poplu kollu, favur Malta 🇲🇹

📷 Trevor Sollars

ARA X'KIEN QAL: Fl-2020 Robert Abela ftaħar li kien jaf b'kollox.

Malta jixirqilha aħjar. Dan kollu jrid jieqaf. Illejla niltaqgħu fis-6pm quddiem il-Parlament.

GRAZZI MA 🌸

Awguri lill-ommijiet kollha f'dan il-jum u dejjem
Awguri lil dawk il-persuni kollha li jaqdu huma wkoll id-defenizzjoni tal-omm

Happy Mother's Day

GRAZZI 🏥 Illum niċċelebraw professjoni li hija vokazzjoni kontinwa.

"Jum l-Infermiera" għandna nfakkruh dejjem hekk kif il-kura lill-pazjent hija kontinwa, ta' kuljum. Il-kura u s-saħħa għandhom ikunu prijorità dejjem, f'kull pass li nieħdu.

Awguri ...mill-qalb fil-Jum Internazzjonali tal-Infermiera.

F'Jum l-Ewropa, infakkru l-identità tagħna u l-istorja tal-poplu Malti bħala parti mill-kisbiet Ewropej.

Awguri lill-poplu Malti, Ewropew, f'dan il-jum 🇲🇹 🇪🇺

@epp #europeday #jumlewropa #malta #eu

Niltaqgħu 👥

Laqgħa Politika mal-Kap tal-PN Bernard Grech

📅 il-Ħadd li ġej 7 ta' Mejju f'Ħal Għargħur

𝐋-𝐀𝐊𝐁𝐀𝐑 𝐅𝐑𝐎𝐃𝐈

Akkwista l-ktieb tiegħek mid-Dar Ċentrali tal-PN.

@karol.aquilina I @bernardgrechmt I @adriandelia_pn I Stephen Spiteri I Edward Debono

GRAZZI talli kontu parti mill-protesta "Nagħtu s-Saħħa lill-Ħaddiem" 🤝

Ftit memorji mill-bieraħ. Pjaċir tagħna li ltqajna magħkom 👥💪

📷 @galea_j

L-AKBAR FRODI

📖 Ktieb ġdid ippubblikat mill-Partit Nazzjonalista dwar l-iskandlu tal-bejgħ tal-Isptar San Luqa, l-Isptar Karin Grech u l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex lil Vitals u Steward minn Joseph Muscat u Robert Abela

📌 Ordna l-kopja tiegħek tal-ktieb b’donazzjoni... ta’ €25:

▪️ Bil-BOV Mobile fuq in-numru 7710 5905 billi tinkludi n-numru tal-Karta tal-Identità tiegħu u l-isem tal-ktieb fid-dettalji tal-pagament.

▪️ B’donazzjoni online: pn.org.mt/donazzjoni

▪️ B’donazzjoni fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista.

📍 Il-ktieb se jkun jista’ jinġabar u jinkiseb waqt il-Protesta li l-Partit Nazzjonalista qed jorganizza t-Tnejn li ġej fi Gwardamanġa.

Nhar it-Tnejn niltaqgħu fi Triq San Luqa, Gwardamanġa, biex nipprotestaw kontra l-Gvern ta' Robert Abela, li hu dgħajjef mal-kbir u b'saħħtu maż-żgħir

Waqt laqgħa straordinarja tal-Kumitat Eżekuttiv, li ltaqa’ wara l-protesta tal-lejla, ġiet approvata b'mod unanimu riżoluzzjoni mressqa mill-Kap tal-Partit Bernard Grech, intitolata 'Int jixraqlek aħjar'.

Fir-riżoluzzjoni qed intennu l-impenn li ma nħallux lil ...Robert Abela u sħabu jippruvaw jgħaddu bħal romblu minn fuq il-poplu Malti u Għawdxi, partikolarment wara li twaqqfu għal darbtejn fi ftit jiem mill-Qorti milli jagħmlu dan.

Għax għall-Partit Nazzjonalista, int verament jixraqlek aħjar.

Il-Ħadd li ġej niltaqgħu d-Dar Ċentrali għall-attività indirizzata mid-Deputati Stephen Spiteri u Adrian Delia, bl-għeluq mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech

Il-Ħadd li ġej niltaqgħu d-Dar Ċentrali għall-għeluq tal-Kunsill Ġenerali mill-Kap tal-Partit @bernardgrechmt

Il-Ħadd li ġej inkomplu nuru kemm irridu nipproteġu l-ħajja.

Ingħaqdu magħna fil-laqgħa pubblika, bit-tema “Iva, favur il-ħajja”, il-Ħadd li ġej fl-10am fil-lukanda Excelsior.

Nemmnu li int għandu jkollok il-kwalità tal-ħajja li tixraqlek.

Għalhekk il-Partit Nazzjonalista hu impenjat li dan iwettqu.

L-Edukazzjoni ma tistax tibqa' biss dik akkademika, iżda rridu naraw li t-tfal u ż-żgħażagħ tagħna jikbru f'ċittadini attivi u sħaħ.

Għax dejjem emmen fil-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Familja, il-Partit Nazzjonalista ħejja emendi biex l-Avviż Legali jkun eqreb l-ispirtu tad-Direttiva Ewropea u l-miżuri jippromwovu verament bilanċ aħjar.

Il-Partit Nazzjonalista jsellem il-memorja ta’ Robert Arrigo, eks Viċi Kap u Deputat attwali tal-Partit, li miet aktar kmieni dalgħodu fl-età ta’ 67 sena.

Robert, miżżewweġ lil Marina u missier ta’ żewġt itfal, daħal fil-politika fl-1994 meta kien elett bħala l-ewwel Sindku... ta’ Tas-Sliema. Hu kien ikkonfermat f’din il-kariga fl-elezzjonijiet tal-1997, 2000 u 2003, b’żieda fil-voti minn elezzjoni għal oħra.

Fl-elezzjoni ġenerali tal-2003, Robert Arrigo kien elett għall-ewwel darba fil-Parlament, kif baqa’ jagħmel ukoll fl-elezzjonijiet ta’ wara sal-aħħar waħda f’Marzu li għadda. Fil-Parlament hu serva diversi karigi Parlamentari.

Wara l-elezzjoni ġenerali tal-2017, Robert Arrigo kien elett b’maġġoranza qawwija bħala Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għall-Ħidma fil-Partit, fejn baqa’ jservi sat-tmiem tat-terminu aktar kmieni din is-sena.

Fil-bidu ta’ din il-leġislatura, hu ntagħżel mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech bħala l-Kelliem għat-Turiżmu, li kien suġġett tant għal qalb Robert Arrigo.

Minbarra fil-politika, hu ħadem ħafna fis-settur turistiku, kif ukoll kien għal xi snin il-President tas-Sliema Wanderers FC u l-Viċi President tan-Neptunes WPC, fost oħrajn.

Il-Partit Nazzjonalista jwassal il-kondoljanzi lill-qraba ta’ Robert Arrigo.

Il-Partit Nazzjonalista jinnota b’dispjaċir li persuna oħra tilfet ħajjitha f’sit ta’ kostruzzjoni. Dan hu l-ħdax-il inċident fatali fuq post ta’ kostruzzjoni matul din is-sena fost ħafna oħrajn li fortunatament ma kienux fatali.

Il-Partit Nazzjonalista jinsisti li l-Gvern ...ma jistax jibqa’ ċass quddiem dawn l-inċidenti. Minflok, għandu jipprovdi l-għodda moderna meħtieġa, inkluż ir-riżorsi umani mħarġa, lill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fil-Post tax-Xogħol (OHSA) biex din tkun tista’ tlaħħaq man-numru ta’ postijiet tax-xogħol u postijiet oħrajn ta’ riskju għal inċidenti.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li għandu jkun hemm l-implimentar bis-serjetà tas-sistema tal-iskill card, li tkun tinkludi t-taħriġ u l-edukazzjoni meħtieġa.

Hi responsabbiltà tal-Gvern li jkunu rreveduti policies u regolamenti li qed iħallu lok għal abbuż kif indikat minn Uffiċjali tal-OHSA stess.

Stanley Zammit
Ryan Callus
Ivan Castillo

Il-PN se jippreżenta Mozzjoni favur il-karatteristiċi uniċi u r-residenti tal-Belt Valletta

https://netnews.com.mt/2022/06/15/il-pn-se-jipprezenta-mozzjoni-favur-il-karatteristici-unici-u-r-residenti-tal-belt-valletta/

Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista

🗓 Il-Ħadd 24 ta' April
⏰ 10am
📍Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista