Social Feeds

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-Partit li investa fis-saħħa.

▪️ Nagħmlu investiment fl-Isptar San Luqa. B'hekk ikun hemm żieda fl-ammont sostanzjali ta' sodod bżonnjużi għall-pazjenti, u ma nħallux pazjenti fil-kurituri, stores u canteens.

▪️ Nibnu Sptar mentali ġdid ħdejn Mater Dei, kif ilu mwiegħed u qatt ma sar

▪️ Intejbu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fis-settur tas-saħħa biex ikunu attirati aktar nies lejn dawn il-professjonijiet.

▪️ Nibnu Sptar Ġenerali ġdid f'Għawdex, biex l-Għawdxin jinqdew f'Għawdex

▪️ Naraw li jkun hemm investiment fl-iktar apparat modern fl-isptarijiet tagħna
... See MoreSee Less

Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-Partit li investa fis-saħħa. 

▪️ Nagħmlu investiment fl-Isptar San Luqa. Bhekk ikun hemm żieda fl-ammont sostanzjali ta sodod bżonnjużi għall-pazjenti, u ma nħallux pazjenti fil-kurituri, stores u canteens. 

▪️ Nibnu Sptar mentali ġdid ħdejn Mater Dei, kif ilu mwiegħed u qatt ma sar

▪️ Intejbu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fis-settur tas-saħħa biex ikunu attirati aktar nies lejn dawn il-professjonijiet. 

▪️ Nibnu Sptar Ġenerali ġdid fGħawdex, biex l-Għawdxin jinqdew fGħawdex

▪️ Naraw li jkun hemm investiment fl-iktar apparat modern fl-isptarijiet tagħna

23 CommentsComment on Facebook

Fi 12 il sena ta Gvern Laburista ma sar l-ebda investiment fis-settur tas-Sahha. Monte Karmeli qed jaqa bicciet, Mater Dei full up, St Lukes gie barumbara tal hamiem, Karen Grech baqa kif kien, Sptar gdid f’Ghawdex baqa miktub fuq il-manifest biss, u minflok insterqu 400 miljun minn halq il marid. Grazzi Gvern Laburista tal ghaqal u bzulija! L-ghira tal Ewropa ex call center tal HSBC issa sar estenzjoni tal-isptar.

Mil bidu net imnejjek ġie l-isptar.... 18 il sena biex nbena, għamluh jesa inqas min st lukes...konkos ta livell inferjuri u biex daħħakna l ewropa kollha helipad f nofs ta triq !!! Li issa ila ma tintuża zmien !!!!! Biex tiskongra trid tkun pur.

Naqsu il barranin ghax taghmlu xtaghmku ghall xejn jekk ma tnaqsux il barranin gbajna ta vera issa

View more comments

Konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Ministers Adrian Delia u Ian Vassallo Hagi ... See MoreSee Less

8 CommentsComment on Facebook

Kif qed imarduna, mhux unit hemm bzonn imma l-ikbar sptar possibbli ghax malajr jintela sakemm jibqa' Dan il-gvern mahmug, giddieba u halliel barra li huma inkompetenti.

Watching and hearing every single word.

Sub title bl arbi

View more comments

🕚 11:00 am

Net Television | Partit Nazzjonalista
... See MoreSee Less

🕚 11:00 am

@nettelevisionmalta | Partit Nazzjonalista

2 CommentsComment on Facebook

Proset Dr Grech Kap u Viva il Partit Nazzjonalista

Go go go

🔎 ... See MoreSee Less

🔎

18 CommentsComment on Facebook

To enable no.3 we need to reverse the numbers stratagy, which now is impossible since so many have invested heavily, but at least stop where we are and only replace those that leave and stop more hotels. 4 million tourists is way above our reach. Just do mote bite off more than you can chew or run before you can walk.

Good One... proset

I REALLY INSIST PRIMARILY STARTING WITH THE FIRST REQUIREMENT......THAT IS A VERY RARE TREASURE.......ONE IN A MILLION!!!

View more comments

L-aqwa żmien bla dawl.Bħal-lum sena sar dan il-clip, sfortunatament sena wara s-sitwazzjoni għadha eżatt l-istess.Gvern ġdid Nazzjonalista jippjana u jinvesti biex int ikollok garanzija tal-affarijiet bażiċi, inkluż il-provvista tad-dawl.Credit: MŻPN ... See MoreSee Less

9 CommentsComment on Facebook

Li jiqata kuljum mhux skuza nies inkompetenti Sena ilu kelna istess problema

Iejja ghamel 6sieghat u nofs billejn bla dawl nies bla ni.fs anzjani se jmutu bi shana ga halqormi

Pajjiz mohxi ghall kollox

View more comments

Gvern li jsostni t-tbatijiet❌💡 ... See MoreSee Less

Gvern li jsostni t-tbatijiet❌💡

95 CommentsComment on Facebook

Il-pajjiz immexxi minn qabda nkompetenti f'kull qasam, pajjizna gabuh gharkuptejh 😟

Dal gvern fil haxixa mohhu,bix gib il baranin bla kontrol,bini bladocc,karozzi tghal batery, qerda ta tghal poplu ,ma jipurtahx mi saha tghal poplu anzi bix jeqrida!!! Prosit robert abella kompli sejjer hek!!! Pajijz bla kontrol laqwa li over populated .pajijz laqwa fi dinja tghal hmig.

Irezenja ahjar ghax mintix kappacci

View more comments

Gvern ġdid Nazzjonalista jippjana u jinvesti biex int ikollok garanzija tal-affarijiet bażiċi, inkluż il-provista tad-dawl. ... See MoreSee Less

Gvern ġdid Nazzjonalista jippjana u jinvesti biex int ikollok garanzija tal-affarijiet bażiċi, inkluż il-provista tad-dawl.

4 CommentsComment on Facebook

Frank Cassar il popolazjoni ma kinniec ghada daqsek dak i zmmin, sewwa qalek zammit louis Gahan😀

kellkom cans 25 sena u ma ghamiltu xejn

Mhux obvja

Konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Ministers Ryan Callus, Rebekah Borg u Mario de Marco. ... See MoreSee Less

1 CommentComment on Facebook

Pajjiz kollu fallout f kull Naha warrab min hemm Miriam u warajk bobby

L-ewwel kummenti tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara r-rizultat tal-Elezzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew ... See MoreSee Less

9 CommentsComment on Facebook

You have restored our good name of Malta in the best possible manner that you could . Thank you Roberta.

Proset u Awguri Roberta 💙

Proset Roberta, keep up the good work.

View more comments