Ilbieraħ iċċelebrajna Jum l-Ambjent. Il-Partit Nazzjonalista iżda jemmen li l-ambjent għandna niċċelebrawh kuljum 🌳

Għalhekk il-Partit Nazzjonalista preżenta abbozz ta' liġi dwar l-introduzzjoni tal-Ambjent bħala wieħed mid-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem ...fil-Kostituzzjoni Maltija 🇲🇹

Il-preżent huwa tagħna. Il-futur jinsab f'idejna.

Aqra aktar: https://shorturl.at/deBJ7

GRAZZI €215,772 miġbura għall-Partit Nazzjonalista.

Il-ħidma tkompli għal Malta tagħna 💪🇲🇹

GRAZZI €215,772 miġbura għall-Partit Nazzjonalista.

Il-ħidma tkompli għal Malta tagħna 💪🇲🇹

Illum huwa l-Jum Dinji tar-🚴

Jeħtieġ li f'pajjiżna jiżdied l-aċċess għall-użu tar-rota, bl-użu tagħha mhux biss inaqqas l-emissjonijiet imma anki jservi f'għajnuna għas-saħħa fiżika tal-persuna.

F'waħda mill-pjanijiet tal-Partit Nazzjonalista sar... elenku għal dan il-fatt:

246. "Inniedu programm nazzjonali li jimmira lejn l-inċentivar u l-iffaċilitar tal-użu tarrota bħala mezz regolari ta’ trasport bil-mira li fi żmien ħames snin madwar 10% tal-vjaġġi f’pajjiżna jsiru permezz tar-rota. Dan ser isir bis-saħħa ta’ miżuri ta’ saħħa u sigurtà għaċ-ċiklisti, tfassil ta’ rotot perpetwi fuq netwerk ta’ toroq li jippermettu l-użu tar-rota, bidliet leġiżlattivi, provvista ta’ infrastruttura pubblika (e.g. żoni pedonali, bicycle lanes, bike racks) u inċentivar għall-ħaddiema li jagħżlu li jmorru x-xogħol bir-rota."

Il-prinċipju tagħna jibqa' li nippromvowu transport sostenibbli, sigur, u li jgħin saħħet l-individwu.

Il-marċ ta' kull filgħodu, waranofsinhar u filgħaxija 🚗🚕🚙🛻

Għin lill-Partit Nazzjonalista fil-Maratona Ġbir ta' Fondi li se ssir nhar il-ĦADD LI ĠEJ 4 TA' ĠUNJU.

📞 51602003 - €10
📞 51802011 - €25
📞 51902050 - €50

...SMS 50618928 - €6.99

Pledge Line - 25965224

📱 BOV Mobile App 77105905